סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שתולים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שתולים ארצי שתולים ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,1008,967,600100%100%
ילדים עד 18647 2,959,794 31.5%33%
בגיל עבודה 1,225 4,755,719 59.6%53%
קשישים183 1,252,083 8.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
שתולים ארצי שתולים ארצי
סה''כ תושבים 1,965 9,277,881 100%100%
כללית 1,058 4,782,589 53.8%51.5%
לאומית147 726,627 7.5%7.8%
מכבי475 2,494,036 24.2%26.9%
מאוחדת285 1,274,629 14.5%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
שתולים ארצי שתולים ארצי
סה''כ מבוטחים 1,412 6,895,027 100%100%
שכירים 1,023 4,000,606 72.5%58%
מזה:שכירים ועצמאים24 50,095 1.7%0.7%
עצמאים59 292,851 4.2%4.2%
אחר330 2,601,570 23.4%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

שתולים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,175 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 12,722 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 30.2 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שתולים ארצי שתולים ארצי
אזרח ותיק ושאירים149 1,085,136 7.1%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק142 993,687 6.8%11.1%01/12/2020
שאירים *** 91,449 0.3%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 15 86,339 0.7%1%01/12/2020
סיעוד 31 252,581 1.5%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה128 588,842 6.1%6.6%01/11/2020
נכות כללית44 271,869 2.1%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים14 70,229 0.7%0.8%01/11/2020
ילד נכה13 79,109 0.6%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים222 1,232,607 10.6%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים21 215,211 1%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים468 3,007,016 22.3%33.5%01/01/2021
דמי לידה 0 10,895 0%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים13 66,435 0.6%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
שתולים : 2,100
ארצי : 8,967,600