סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שלומי


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שלומי ארצי שלומי ארצי
סה''כ אוכלוסייה6,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,881 2,959,794 29.6%33%
בגיל עבודה 3,575 4,755,719 56.3%53%
קשישים892 1,252,083 14%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
שלומי ארצי שלומי ארצי
סה''כ תושבים 7,128 9,277,881 100%100%
כללית 4,245 4,782,589 59.6%51.5%
לאומית 1,204 726,627 16.9%7.8%
מכבי 1,450 2,494,036 20.3%26.9%
מאוחדת229 1,274,629 3.2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
שלומי ארצי שלומי ארצי
סה''כ מבוטחים 5,280 6,895,027 100%100%
שכירים 3,466 4,000,606 65.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים73 50,095 1.4%0.7%
עצמאים218 292,851 4.1%4.2%
אחר 1,596 2,601,570 30.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

שלומי ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,434 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 13,672 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום31 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שלומי ארצי שלומי ארצי
אזרח ותיק ושאירים761 1,085,136 11.9%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק694 993,687 10.8%11.1%01/12/2020
שאירים 67 91,449 1.1%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה185 195,745 2.9%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 152 86,339 2.4%1%01/12/2020
סיעוד 171 252,581 2.7%2.8%01/10/2020
מזונות 12 14,453 0.2%0.2%01/12/2020
אבטלה549 588,842 8.6%6.6%01/11/2020
נכות כללית265 271,869 4.1%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים59 70,229 0.9%0.8%01/11/2020
ילד נכה67 79,109 1%0.9%01/11/2020
ניידות29 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים946 1,232,607 14.8%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים91 215,211 1.4%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,025 3,007,016 31.6%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים24 66,435 0.4%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
שלומי : 6,400
ארצי : 8,967,600