סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שלומי


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שלומי ארצי שלומי ארצי
סה''כ אוכלוסייה6,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,881 2,959,794 29.6%33%
בגיל עבודה 3,575 4,755,719 56.3%53%
קשישים892 1,252,083 14%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
שלומי ארצי שלומי ארצי
סה''כ תושבים 6,87 9,113,19 100%100%
כללית 4,10 4,702,19 59.7%51.6%
לאומית 1,13 711,45 16.5%7.8%
מכבי 1,41 2,446,04 20.5%26.8%
מאוחדת22 1,253,50 3.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
שלומי ארצי שלומי ארצי
סה''כ מבוטחים 4,800 6,092,887 100%100%
שכירים 2,863 3,431,909 59.6%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים53 91,630 1.1%1.5%
עצמאים356 491,107 7.4%8.1%
אחר 1,634 2,261,501 34%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

שלומי ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,049 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,922 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 22.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שלומי ארצי שלומי ארצי
אזרח ותיק ושאירים766 1,091,166 12%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק701 999,710 11%11.1%01/03/2021
שאירים 65 91,456 1%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה187 194,828 2.9%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 146 85,308 2.3%1%01/03/2021
סיעוד 179 263,259 2.8%2.9%01/01/2021
מזונות 12 14,224 0.2%0.2%01/03/2021
אבטלה524 551,811 8.2%6.2%01/03/2021
נכות כללית263 275,707 4.1%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים57 71,087 0.9%0.8%01/03/2021
ילד נכה70 81,027 1.1%0.9%01/03/2021
ניידות30 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים951 1,234,897 14.9%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים90 215,974 1.4%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,027 3,015,417 31.7%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים24 67,061 0.4%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
שלומי : 6,400
ארצי : 8,967,600