סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שפרעם


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
סה''כ אוכלוסייה41,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 13,273 2,959,794 31.9%33%
בגיל עבודה 24,726 4,755,719 59.5%53%
קשישים 3,562 1,252,083 8.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
סה''כ תושבים 41,717 9,277,881 100%100%
כללית 22,485 4,782,589 53.9%51.5%
לאומית864 726,627 2.1%7.8%
מכבי 13,847 2,494,036 33.2%26.9%
מאוחדת 4,521 1,274,629 10.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
סה''כ מבוטחים 29,224 6,895,027 100%100%
שכירים 18,038 4,000,606 61.7%58%
מזה:שכירים ועצמאים179 50,095 0.6%0.7%
עצמאים 1,257 292,851 4.3%4.2%
אחר 9,929 2,601,570 34%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

שפרעם ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,929 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,352 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום45 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שפרעם ארצי שפרעם ארצי
אזרח ותיק ושאירים 2,894 1,085,136 7%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 2,032 993,687 4.9%11.1%01/12/2020
שאירים 862 91,449 2.1%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה947 195,745 2.3%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 763 86,339 1.8%1%01/12/2020
סיעוד 901 252,581 2.2%2.8%01/10/2020
מזונות 43 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 3,169 588,842 7.6%6.6%01/11/2020
נכות כללית 1,603 271,869 3.9%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים457 70,229 1.1%0.8%01/11/2020
ילד נכה252 79,109 0.6%0.9%01/11/2020
ניידות172 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 5,731 1,232,607 13.8%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים609 215,211 1.5%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 12,243 3,007,016 29.4%33.5%01/01/2021
דמי לידה 21 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים182 66,435 0.4%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 44 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
שפרעם : 41,600
ארצי : 8,967,600