סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור באר שבע


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
סה''כ אוכלוסייה209,0008,967,600100%100%
ילדים עד 18 56,104 2,959,794 26.8%33%
בגיל עבודה 114,723 4,755,719 54.9%53%
קשישים 38,175 1,252,083 18.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
סה''כ תושבים 198,77 9,113,19 100%100%
כללית 122,48 4,702,19 61.6%51.6%
לאומית 17,05 711,45 8.6%7.8%
מכבי 50,29 2,446,04 25.3%26.8%
מאוחדת 8,93 1,253,50 4.5%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
סה''כ מבוטחים 159,612 6,092,887 100%100%
שכירים 93,667 3,431,909 58.7%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 1,491 91,630 0.9%1.5%
עצמאים 7,935 491,107 5%8.1%
אחר 59,501 2,261,501 37.3%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

באר שבע ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,264 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,833 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 26.4 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.0 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
אזרח ותיק ושאירים 32,317 1,091,166 15.5%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 29,757 999,710 14.2%11.1%01/03/2021
שאירים 2,560 91,456 1.3%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 9,656 194,828 4.6%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 3,293 85,308 1.6%1%01/03/2021
סיעוד 9,261 263,259 4.4%2.9%01/01/2021
מזונות 356 14,224 0.2%0.2%01/03/2021
אבטלה 11,479 551,811 5.5%6.2%01/03/2021
נכות כללית 10,950 275,707 5.2%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים 2,780 71,087 1.3%0.8%01/03/2021
ילד נכה 2,595 81,027 1.2%0.9%01/03/2021
ניידות 1,143 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 31,069 1,234,897 14.9%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 4,514 215,974 2.2%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 71,711 3,015,417 34.3%33.6%01/04/2021
דמי לידה 218 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,284 67,061 0.6%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 151 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
באר שבע : 209,000
ארצי : 8,967,600