סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור באר שבע


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
סה''כ אוכלוסייה214,6509,665,166100%100%
ילדים עד 18 55,139 3,152,968 25.7%32.6%
*בגיל עבודה 117,318 5,074,186 54.7%52.5%
**אזרחים ותיקים 42,193 1,438,012 19.7%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
סה''כ תושבים 216,334 9,754,055 100%100%
כללית 135,462 4,963,436 62.6%50.9%
לאומית 17,456 736,779 8.1%7.6%
מכבי 53,690 2,699,525 24.8%27.7%
מאוחדת 9,726 1,354,315 4.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
סה''כ מבוטחים 159,511 6,512,198 100%100%
שכירים 84,508 3,394,826 53%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 5,329 333,353 3.3%5.1%
עצמאים 14,435 928,205 9%14.3%
אחר 65,897 2,522,520 41.3%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

באר שבע ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,982 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,774 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.7 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.1 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
באר שבע ארצי באר שבע ארצי
אבטלה 4,109 174,348 1.9%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 31,949 1,092,198 14.9%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 34,284 1,180,167 16%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 9,701 206,824 4.5%2.1%01/01/2024
דמי לידה 251 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 162 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 2,689 64,655 1.3%0.7%01/12/2023
ילד נכה 3,827 132,999 1.8%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 72,640 3,125,121 33.8%32.3%01/01/2024
מזונות 192 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 4,614 226,221 2.1%2.3%01/01/2024
ניידות 1,071 51,289 0.5%0.5%01/01/2024
נכות כללית 12,184 324,450 5.7%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,195 79,965 0.6%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 31,357 1,276,437 14.6%13.2%01/01/2024
סיעוד 12,146 340,921 5.7%3.5%01/10/2023
שאירים 2,335 87,969 1.1%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים 3,019 85,009 1.4%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
באר שבע : 214,650
ארצי : 9,665,166