סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ביר אל-מכסור


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ביר אל-מכסור ארצי ביר אל-מכסור ארצי
סה''כ אוכלוסייה9,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18 3,508 2,959,794 37.7%33%
בגיל עבודה 5,237 4,755,719 56.2%53%
קשישים571 1,252,083 6.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
ביר אל-מכסור ארצי ביר אל-מכסור ארצי
סה''כ תושבים 10,340 9,277,881 100%100%
כללית 6,457 4,782,589 62.4%51.5%
לאומית 2,477 726,627 24%7.8%
מכבי204 2,494,036 2%26.9%
מאוחדת 1,202 1,274,629 11.6%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
ביר אל-מכסור ארצי ביר אל-מכסור ארצי
סה''כ מבוטחים 6,466 6,895,027 100%100%
שכירים 3,833 4,000,606 59.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים49 50,095 0.8%0.7%
עצמאים192 292,851 3%4.2%
אחר 2,441 2,601,570 37.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

ביר אל-מכסור ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,719 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,902 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 45.4 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ביר אל-מכסור ארצי ביר אל-מכסור ארצי
אזרח ותיק ושאירים498 1,085,136 5.4%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק364 993,687 3.9%11.1%01/12/2020
שאירים 134 91,449 1.5%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה190 195,745 2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 158 86,339 1.7%1%01/12/2020
סיעוד 178 252,581 1.9%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה686 588,842 7.4%6.6%01/11/2020
נכות כללית381 271,869 4.1%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים132 70,229 1.4%0.8%01/11/2020
ילד נכה110 79,109 1.2%0.9%01/11/2020
ניידות58 46,674 0.6%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,573 1,232,607 16.9%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים263 215,211 2.8%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,748 3,007,016 40.3%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים31 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
ביר אל-מכסור : 9,300
ארצי : 8,967,600