מידע לציבור


במדור זה מתפרסם מידע לציבור על פעילות הביטוח הלאומי בנושאי מדיניות וחקיקה, שיפור שירות, מיצוי זכויות ועוד:

לעיונכם,