דוחות כספיים

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2022מינהל כספים ובקרה07/2023הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2022
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2021מינהל כספים ובקרה06/2022הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2021
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2020מינהל כספים ובקרה07/2021הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2020הורדה חלופה נגישה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2020
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2019מינהל כספים ובקרה09/2020הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2019
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2018מינהל כספים ובקרה06/2019הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2018הורדה חלופה נגישה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2018
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2017מינהל כספים ובקרה06/2018הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2017
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2016מינהל כספים ובקרה07/2017הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2016
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2015 - חלק אמינהל כספים ובקרה07/2016הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2015 - חלק א
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2015 - חלק במינהל כספים ובקרה07/2016הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2015 - חלק ב
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2015 - חלק גמינהל כספים ובקרה07/2016הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2015 - חלק ג
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014 - חלק אמינהל כספים ובקרה07/2015הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014 - חלק א
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014 - חלק במינהל כספים ובקרה07/2015הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014 - חלק ב
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014 - חלק גמינהל כספים ובקרה07/2015הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2014 - חלק ג
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 - חלק אמינהל כספים ובקרה07/2014הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 - חלק א
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 - חלק במינהל כספים ובקרה07/2014הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 - חלק ב
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 - חלק גמינהל כספים ובקרה07/2014הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2013 - חלק ג
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2012 - חלק אמינהל כספים ובקרה08/2013הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2012 - חלק א
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2012 - חלק במינהל כספים ובקרה08/2013הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2012 - חלק ב
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2012 - חלק גמינהל כספים ובקרה08/2013הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2012 - חלק ג
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2011 - חלק אמינהל כספים ובקרה09/2012הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2011 - חלק א
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2011 - חלק במינהל כספים ובקרה09/2012הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2011 - חלק ב
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2011 - חלק גמינהל כספים ובקרה09/2012הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2011 - חלק ג
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2010מינהל כספים ובקרה12/2011הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2010
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2009מינהל כספים ובקרה02/2011הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2009
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2008מינהל כספים ובקרה02/2010הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2008
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2007מינהל כספים ובקרה02/2009הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2007
דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2006מינהל כספים ובקרה02/2008הורדה דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2006