גיליון 68 - אייר תשס"ה , מאי 2005


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
אפקטיביות הצוות הבין מקצועי: מיתוס או מציאות? השפעת גורמים אישיים וארגוניים על העבודה בצוותים בין-מקצועיים במערכת הבריאות בקהילההורדה אפקטיביות הצוות הבין מקצועי: מיתוס או מציאות? השפעת גורמים אישיים וארגוניים על העבודה בצוותים בין-מקצועיים במערכת הבריאות בקהילה
גורמים המשפיעים על גיוס והפעלה של מתנדבים בשירותי רווחה: חקר מקרה של תוכנית התנדבות במרכז קהילתי יהודי ברוסיההורדה גורמים המשפיעים על גיוס והפעלה של מתנדבים בשירותי רווחה: חקר מקרה של תוכנית התנדבות במרכז קהילתי יהודי ברוסיה
הערך הכלכלי של מדיניות חברתית והתפקיד הואקטיבי של קצבאות פסיביותהורדה הערך הכלכלי של מדיניות חברתית והתפקיד הואקטיבי של קצבאות פסיביות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראלהורדה חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל
חקיקה סוציאליתהורדה חקיקה סוציאלית
מחשבות על הוראת מדיניות חברתיתהורדה מחשבות על הוראת מדיניות חברתית
מכתב למערכתהורדה מכתב למערכת
נפגעי עבירה בישראל: הוצאות כספיות שנגרמו עקב העבירההורדה נפגעי עבירה בישראל: הוצאות כספיות שנגרמו עקב העבירה
סקירת ספרים חדשיםהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו