גיליון 69 - אלול תשס"ה, ספטמבר 2005


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
השיקולים המנחים את פקידי הסעד בהמלצותיהם לבית-המשפט לענייני משפחה בנושא המשמורת על ילדיםמרדכי פרישטיקהורדה השיקולים המנחים את פקידי הסעד בהמלצותיהם לבית-המשפט לענייני משפחה בנושא המשמורת על ילדים
חקיקה סוציאליתעו"ד אריה וולףהורדה חקיקה סוציאלית
חקיקת זכויות נכים ווישומה בישראל - מגמות וכיוונים עתידייםאריק רימרמן וטל ארטן-ברגמןהורדה חקיקת זכויות נכים ווישומה בישראל - מגמות וכיוונים עתידיים
מבחן התושבות בהענקת קצבת הזקנה - קהילות, גבולות ומדינת הרווחהטל גולןהורדה מבחן התושבות בהענקת קצבת הזקנה - קהילות, גבולות ומדינת הרווחה
מידע וקבלת החלטות - הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה (ועדת אמוראי): חקר-מקרהנורית ניראל וברוך רוזןהורדה מידע וקבלת החלטות - הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה (ועדת אמוראי): חקר-מקרה
מרווחה ללא עבודה לעבודה עם יותר רווחהג'וני גלהורדה מרווחה ללא עבודה לעבודה עם יותר רווחה
סקירת ספרים חדשיםמוריה אבנימלך, תמר בן יוסף, גילה לאור, חן למפרט, אלישבע סדןהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
תוכנית ביטוח מפני תאונות עבודה בישראל: מכשולים בתהליך יישום התוכנית לגבי אוכלוסיית העובדים הזריםאנה אזולאי-זלטקיןהורדה תוכנית ביטוח מפני תאונות עבודה בישראל: מכשולים בתהליך יישום התוכנית לגבי אוכלוסיית העובדים הזרים