גיליון 70 - כסלו תשס"ו, דצמבר 2005


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
ההפרטה החלקית של שירותי אומנה- סוגיות ולקחים בתום ארבע שנות הפעלהיוסי כורזים-קורושי, שלוה ליבוביץ והלל שמידהורדה ההפרטה החלקית של שירותי אומנה- סוגיות ולקחים בתום ארבע שנות הפעלה
הקדמת העורכיםהורדה הקדמת העורכים
מאפיינים ייחודיים של ארגונים וולנטריים - האם קיימים בעמותות למען הזקן?אסתר יקוביץ ויוסף קטןהורדה מאפיינים ייחודיים של ארגונים וולנטריים - האם קיימים בעמותות למען הזקן?
מדינת הרווחה במעבר: מה יהיה תפקיד מגזר המלכ"רים?יחזקאל הזנפלדהורדה מדינת הרווחה במעבר: מה יהיה תפקיד מגזר המלכרים?
מקלטי נשים בישראל: מחדשנות וולנטרית לאימוץ ממלכתיאורי ינאיהורדה מקלטי נשים בישראל: מחדשנות וולנטרית לאימוץ ממלכתי
מתח בין הייעוד לשוק בניהול מלכ"ריםדניס ר' יאנגהורדה מתח בין הייעוד לשוק בניהול מלכרים
קול-קורא להגשת מאמרים בנושא "אשפוז ומיסוד בגיל הזקנה"הורדה קול-קורא להגשת מאמרים בנושא אשפוז ומיסוד בגיל הזקנה
רגולציה ופיקוח על ארגוני מגזר שלישיניסן לימורהורדה רגולציה ופיקוח על ארגוני מגזר שלישי
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
תפקידם של ספקי שירותים חברתיים מבוססי-דת בהרחבת ההפרטה בארצות הבריתסטפני ס' בודי ורם א' כנעןהורדה תפקידם של ספקי שירותים חברתיים מבוססי-דת בהרחבת ההפרטה בארצות הברית