גיליון 72 - חשון תשס"ז, אוקטובר 2006


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
המצוקה פנים רבות לה: על התפתחות תפיסת המצוקה בישראלהורדה המצוקה פנים רבות לה: על התפתחות תפיסת המצוקה בישראל
הנגישות הכלכלית של שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ציבוריים בירושליםהורדה הנגישות הכלכלית של שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ציבוריים בירושלים
חוויית ההתנדבות ומשאבי ההתנדבות בקרב נשים בשירותי הרווחה - ניתוח משווה, על-פי תקופות חייםהורדה חוויית ההתנדבות ומשאבי ההתנדבות בקרב נשים בשירותי הרווחה - ניתוח משווה, על-פי תקופות חיים
מחקר פעולה משתף: מערכת הרווחה מנקודת מבטם של צרכני שירותי הרווחההורדה מחקר פעולה משתף: מערכת הרווחה מנקודת מבטם של צרכני שירותי הרווחה
סקירת ספרים חדשיםהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןהורדה עיון ראשון
על הצורך בחוק שירותי רווחה מקומיים וסל שירותי רווחההורדה על הצורך בחוק שירותי רווחה מקומיים וסל שירותי רווחה