גיליון 73 - שבט תשס"ז, פברואר 2007


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
בחירות לוועדי שכונות: האם הן תורמות להון חברתי?גילה לאור ושמעון שפירוהורדה בחירות לוועדי שכונות: האם הן תורמות להון חברתי?
השפעת תשלומי ההעברה על היצע עבודה של אימהות חד-הוריותנעם זוסמן ורוני פרישהורדה השפעת תשלומי ההעברה על היצע עבודה של אימהות חד-הוריות
התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה: משאבים וחסמים להשתלבות התעסוקהנטע אחדותהורדה התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה: משאבים וחסמים להשתלבות התעסוקה
חקיקה סוציאליתאריה וולף, עו"דהורדה חקיקה סוציאלית
מקומן של תוכניות הבטחת איכות כאסטרטגיה לשיפור איכות בקופות החולים בישראלרויטל גרוס, עדי אשכנזי, חוה טבנקין, אבי פורת ואליק אבירםהורדה מקומן של תוכניות הבטחת איכות כאסטרטגיה לשיפור איכות בקופות החולים בישראל
נפגעי איבה בישראל ובארצות הברית: סקירה השוואתית והמלצות לעתידאריק רימרמן, פטריסיה טל-כץ ושירלי אברמיהורדה נפגעי איבה בישראל ובארצות הברית: סקירה השוואתית והמלצות לעתיד
נפגעי איבה בישראל: אתגרים בהשגת טיפול וסיועאורי ינאיהורדה נפגעי איבה בישראל: אתגרים בהשגת טיפול וסיוע
סקירת ספרים חדשיםאורי אבירם, ישראל אור-בך, עידית בליט-כהן, דני גוטווין, אלישבע סדן, נדיר צור, דורית רואר-סטריאר, שמעון רוזביץ'הורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
על החשיבות של מיצוי זכויותג'וני גלהורדה על החשיבות של מיצוי זכויות