גיליון 111 - חשון תשפ"א, נובמבר 2020


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךפרופ' ישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורך
איטיות נפשית בעולם מהיר: בין פרספקטיבה פילוסופית למדיניות חברתיתיפעת שורץהורדה איטיות נפשית בעולם מהיר: בין פרספקטיבה פילוסופית למדיניות חברתית
חוויותיהם של ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינהמייס עיסא, עידית בליט-כהןהורדה חוויותיהם של ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל המתנדבים במוסדות המדינה
אזרחים שותקים: מדוע מפלגות זקנים (בישראל) לא ממריאות?יעל ישיהורדה אזרחים שותקים: מדוע מפלגות זקנים (בישראל) לא ממריאות?
משפחות תורמים עשירות בישראל: העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופיתהלל שמיד, חנה שאול בר ניסים, רונית ניראלהורדה משפחות תורמים עשירות בישראל: העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופית
המודל האקולוגי ככלי לפיתוח קוד אתי בקרב מדריכים בתעסוקה נתמכתמירי בן עמרם, אורלי שפירא-לשצ'ינסקיהורדה המודל האקולוגי ככלי לפיתוח קוד אתי בקרב מדריכים בתעסוקה נתמכת
חקיקה ופסיקה חברתיתאבישי בנישהורדה חקיקה ופסיקה חברתית
קול קורא: גילנות בתקופת הקורונההורדה קול קורא: גילנות בתקופת הקורונה
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات