גיליון 77 - אב תשס"ח, אוגוסט 2008


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
האם עובדים סוציאליים נדרשים לעסוק בפרקטיקת מדיניות? ניתוח תיאורי תפקידעידית וייס-גל וליה לויןהורדה האם עובדים סוציאליים נדרשים לעסוק בפרקטיקת מדיניות? ניתוח תיאורי תפקיד
העניים כ"אחר" - עוני בישראל בשנות האלפייםאברהם דורוןהורדה העניים כאחר - עוני בישראל בשנות האלפיים
השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה על הפערים בשנים 2005-2002ענת מאור ודורית בר נירהורדה השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה על הפערים בשנים 2005-2002
התגברות אי הוודאות העולמית והרפורמות במערכות הביטוח הסוציאלי: המעבר משיטת הזכויות (DB) לשיטת הצבירה (DC) בצ'ילה ובשוודיהאביה ספיבקהורדה התגברות אי הוודאות העולמית והרפורמות במערכות הביטוח הסוציאלי: המעבר משיטת הזכויות (DB) לשיטת הצבירה (DC) בצילה ובשוודיה
חקיקה סוציאליתאריה וולף, עו"דהורדה חקיקה סוציאלית
מצליחה אך לא שורדת: חקר מקרה של תוכנית לטיפול בנפגעי אלכוהולריקי סויה, שמעון שפירו ורוני אלרן-ברקהורדה מצליחה אך לא שורדת: חקר מקרה של תוכנית לטיפול בנפגעי אלכוהול
סקירת ספרים חדשיםעופר אריאן, יותם בנזימן, חגית גור, חנוך ירושלמי, חנין מעיכי, עדן שילוניהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו
שירותים בעין לעומת קצבאות: מה ניתן ללמוד מתשלומי העברה מותנים (Cnditional Cash Transfers)?ג'וני גלהורדה שירותים בעין לעומת קצבאות: מה ניתן ללמוד מתשלומי העברה מותנים (Cnditional Cash Transfers)?