רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורך
אם אין אני לי מי לי? מרכזיות התושייה העצמית בהסבר רווחה נפשית בקרב אימהות עצמאיות שאינן עתירות במשאבים כלכלייםליאת קוליקהורדה אם אין אני לי מי לי? מרכזיות התושייה העצמית בהסבר רווחה נפשית בקרב אימהות עצמאיות שאינן עתירות במשאבים כלכליים
כשאמא מרוויחה יותר מאבא: חוויית ההורות בראי דפוסי הפרנסה החדשיםליאת קוליק, דן רמוןהורדה כשאמא מרוויחה יותר מאבא: חוויית ההורות בראי דפוסי הפרנסה החדשים
משבר הגירעון בתקציב הביטוח הלאומי לקראת שנת 2027 – תיאור הגורמים, ניתוח ההשלכות והצעת פתרונותמיכל קוראהורדה משבר הגירעון בתקציב הביטוח הלאומי לקראת שנת 2027 – תיאור הגורמים, ניתוח ההשלכות והצעת פתרונות
אי-תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל: ניתוח פרופילים ומאפיינים של חייביםאורי קנדל, אופיר פינטו, רענן סוליציאנו-קינןהורדה אי-תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל: ניתוח פרופילים ומאפיינים של חייבים
ידע אודות ארגוני רווחה ממגזרים שונים והאמון בהם בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית: ניתוח גורמי הלמידה המשפיעיםלאה זנבר, איתי גרינשפן, חיה יצחקי, פמידה הנדיהורדה ידע אודות ארגוני רווחה ממגזרים שונים והאמון בהם בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית: ניתוח גורמי הלמידה המשפיעים
סקירת ספרים חדשיםגיא פלדמןהורדה סקירת ספרים חדשים
חקיקה ופסיקה חברתיתאבישי בנישהורדה חקיקה ופסיקה חברתית
מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים המשתתפים בגיליון זה
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles