גיליון 110 - סיון תש"פ, יוני 2020


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורך
דבר המנהל הכללימאיר שפיגלרהורדה דבר המנהל הכללי
גילנות ומתח בין-דורי בעידן הקורונה – מאמר דעהליאת איילוןהורדה גילנות ומתח בין-דורי בעידן הקורונה – מאמר דעה
משבר הקורונה ושוק העבודה בישראללאה אחדותהורדה משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל
השפעת המיתון ומדיניות הממשלה בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויוןמירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדיהורדה השפעת המיתון ומדיניות הממשלה בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון
כמה מחשבות על המשבר במערכת הבריאות – מאמר דעהאברהם דורוןהורדה כמה מחשבות על המשבר במערכת הבריאות – מאמר דעה
שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים בטכנולוגיות מידע ותקשורתמונא חורי-כסאברי, עידית בליט-כהן, רחלי שנהב-גולדברג, פיי מישנההורדה שימוש בלתי פורמלי של עובדים סוציאליים בטכנולוגיות מידע ותקשורת
אינטליגנציה טיפולית: גישה חדשה להבנת המרכיבים של טיפול סיעודי איכותייפית כהןהורדה אינטליגנציה טיפולית: גישה חדשה להבנת המרכיבים של טיפול סיעודי איכותי
סקירת ספרים חדשיםגיא פלדמןהורדה סקירת ספרים חדשים
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات