מדינת הרווחה, מדיניות ציבורית ודעת הקהל: ישראל 2008

מחבר :
ניסים כהן, שלמה מזרחי, פני יובל
הורדה מדינת הרווחה, מדיניות ציבורית ודעת הקהל: ישראל 2008 (pdf)