גיליון 82 - אדר תש"ע, מארס 2010

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
מהות ההתערבות בשיקום לקראת שילוב תעסוקתי מתוך ניסיון מקצועי ממושךברכה בן צביהורדה מהות ההתערבות בשיקום לקראת שילוב תעסוקתי מתוך ניסיון מקצועי ממושך
מגמות באי ציות לחוק שכר המינימום – המקרה הישראליתמי אליאב, מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, ישראל קצ'נובסקיהורדה מגמות באי ציות לחוק שכר המינימום – המקרה הישראלי
מדינת הרווחה, מדיניות ציבורית ודעת הקהל: ישראל 2008ניסים כהן, שלמה מזרחי, פני יובלהורדה מדינת הרווחה, מדיניות ציבורית ודעת הקהל: ישראל 2008
השפעת תהליכי ההפרטה החלקית והמסחור על תכונות ארגוני המגזר השלישי בישראלאסתר זיכלינסקיהורדה השפעת תהליכי ההפרטה החלקית והמסחור על תכונות ארגוני המגזר השלישי בישראל
הנגשת ההכשרה לעבודה סוציאלית למגזר החרדי בישראל – תוכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיותניקול דהאן, אורי אבירםהורדה הנגשת ההכשרה לעבודה סוציאלית למגזר החרדי בישראל – תוכנית ניסיונית של האוניברסיטה העברית בירושלים להכשרת נשים חרדיות
מה חשוב לחולה במחלה קשה? אומדן מבנה ההעדפות באמצעות Discrete Choice Experiment (DCE)עינת נוימןהורדה מה חשוב לחולה במחלה קשה? אומדן מבנה ההעדפות באמצעות Discrete Choice Experiment (DCE)
סקירת ספרים חדשיםג'ניפר אושר, אמנון בהם, בל גבריאל-פריד, ענת הרבסט, ניסים כהן, אמיר פז-פוקסהורדה סקירת ספרים חדשים
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו