גיליון 84 - כסלו תשע"א, נובמבר 2010


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראלג'וני גלהורדה התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראל
עוני בקרב אימהות חד הוריות: האם שוק העבודה הוא נתיב להיחלצות מעוני?נטע אחדותהורדה עוני בקרב אימהות חד הוריות: האם שוק העבודה הוא נתיב להיחלצות מעוני?
שימוש לרעה והונאה במערכת הביטוח הלאומיאברהם דורוןהורדה שימוש לרעה והונאה במערכת הביטוח הלאומי
תשלומים בלתי פורמליים בעבור שירותי בריאות – התופעה והקשריהניסים כהןהורדה תשלומים בלתי פורמליים בעבור שירותי בריאות – התופעה והקשריה
בקרת איכות בעידן של הפרטה: בדיקת יישום שיטת הרף בפנימיותשמעון שפירו, דפנה פרומרהורדה בקרת איכות בעידן של הפרטה: בדיקת יישום שיטת הרף בפנימיות
ניהול מתנדבים יעיל – נקודת מבטם של המנהליםגלית ינאי-ונטורה, טליה ליבנההורדה ניהול מתנדבים יעיל – נקודת מבטם של המנהלים
סקירת ספרים חדשיםמימי אייזנשטדט, דניאל גוטליב, ניסן לימור, ארז צפדיה הורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו