חסמים ומשאבים בהתארגנות אקטיביסטית של חסרי דיור בשכונת מצוקה: חקר מקרה של ההתנחלות במקלט

מחבר :
רוני קאופמן
הורדה חסמים ומשאבים בהתארגנות אקטיביסטית של חסרי דיור בשכונת מצוקה: חקר מקרה של ההתנחלות במקלט (pdf)