גיליון 112 - שבט תשפ"א, ינואר 2021


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךפרופ' ישראל (איסי) דורוןהורדה דבר העורך
ביקורי משפחות במרכזים הגריאטריים בזמן המגפה: קולם הלא-נשמע של אנשי הצוות – מאמר דעהדורון מרימס, רינת כהן, תמי פקר-פורת, טניה בוגוסלבסקי הורדה ביקורי משפחות במרכזים הגריאטריים בזמן המגפה: קולם הלא-נשמע של אנשי הצוות – מאמר דעה
פרקטיקה קהילתית ביקורתית מודעת-עוני: מסגרת מושגיתרוני סטריארהורדה פרקטיקה קהילתית ביקורתית מודעת-עוני: מסגרת מושגית
בין "משהו קצת מומצא" ל"תפקיד בשיא ההתפתחות" – עבודה סוציאלית תעסוקתית בגלגולה המחודשלימור גדות, נוגה פיטובסקי-נוההורדה בין משהו קצת מומצא לתפקיד בשיא ההתפתחות – עבודה סוציאלית תעסוקתית בגלגולה המחודש
ההרעה במצבו הכספי של המוסד לביטוח לאומי והשלכותיה על ערעור הזכויות הסוציאליות: ביטוח אבטלה כמקרה בוחןמיכל קורא, רותם וולף, עמר כהןהורדה ההרעה במצבו הכספי של המוסד לביטוח לאומי והשלכותיה על ערעור הזכויות הסוציאליות: ביטוח אבטלה כמקרה בוחן
על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועיןליאת שפר, שרי אהרוניהורדה על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועין
"תחושת בטן": הפרעות אכילה בקרב צעירות יוצאות אתיופיה בישראל והתסמין בראי התרבותרינת גרונדמן-שם טוב, עינת צוברי, נועה לוי הכט, יעל לצרהורדה תחושת בטן: הפרעות אכילה בקרב צעירות יוצאות אתיופיה בישראל והתסמין בראי התרבות
סקירת ספרים חדשיםגיא פלדמןהורדה סקירת ספרים חדשים
שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2020הורדה שלמי תודה לשופטות ולשופטים בשנת 2020
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
קול קורא להגשת מאמרים לגיליון בנושא גילנות בתקופת הקורונההורדה קול קורא להגשת מאמרים לגיליון בנושא גילנות בתקופת הקורונה