על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועין

מחבר :
ליאת שפר, שרי אהרוני
הורדה על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועין (pdf)