גיליון 101 - סיון תשע"ז, יוני 2017


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
קול קורא להגשת הצעות לכנס ESPANET ישראל שייערך ב-22 בפברואר 2018הורדה קול קורא להגשת הצעות לכנס ESPANET ישראל שייערך ב-22 בפברואר 2018
דבר העורךיונתן אנסוןהורדה דבר העורך
פרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני: נקודת המבט של משתמשות השירותיםיובל סער-הימן, מיה לביא-אג'אי, מיכל קרומר-נבוהורדה פרקטיקה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני: נקודת המבט של משתמשות השירותים
פרֵדה וגירושים: הסתגלות רגשית והסתגלות הוריתערגה קפולניק, יונתן אנסון, ורד סלונים-נבוהורדה פרֵדה וגירושים: הסתגלות רגשית והסתגלות הורית
אקדמיה, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית: מה ניתן ללמוד מחברי סגל המעורבים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית?עידית וייס-גל, ג'וני גלהורדה אקדמיה, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית: מה ניתן ללמוד מחברי סגל המעורבים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית?
הרחבת רשת מעונות היום לילדים בגיל הרך בישראל בשנות ה-70 – חקר מקרה של מדיניות חברתיתאברהם דורוןהורדה הרחבת רשת מעונות היום לילדים בגיל הרך בישראל בשנות ה-70 – חקר מקרה של מדיניות חברתית
חוק שיקום נכי נפש בקהילה: יזמות, מנהיגות וניצול הזדמנויות בעיצוב מדיניותנדב פרץ-וייסוידובסקי, אורי אבירםהורדה חוק שיקום נכי נפש בקהילה: יזמות, מנהיגות וניצול הזדמנויות בעיצוב מדיניות
סקירת ספרים חדשיםשירלי אברמי, לילך בן צבי, אורי ינאי, שי לין, אסף מידני, רונן מנדלקרןהורדה סקירת ספרים חדשים
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles