דבר העורכים: תעסוקת אנשים עם מוגבלות –בין חזון למציאות

מחבר :
אמיר טל, נצן אלמוג, רחל גלי-צינמון
הורדה דבר העורכים: תעסוקת אנשים עם מוגבלות –בין חזון למציאות (pdf)