גיליון 105 - אלול תשע"ח, אוגוסט 2018: תרחישים ומדיניות ציבורית

עורך-אורח: יגיל לוי


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
מה הם תרחישים ולמה הם משמשים?יגיל לוי, דן פישר הורדה מה הם תרחישים ולמה הם משמשים?
כיצד רגולציה משפיעה על אחריות תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה בתרחישי רגולציה שוניםאור קרסין, אביעד בר-חיים הורדה כיצד רגולציה משפיעה על אחריות תאגידית: אחריות תאגידית לסביבה בתרחישי רגולציה שונים
כשהסוציולוגיה פוגשת את המדיניות הציבורית: התרחיש ככלי לעיצוב מדיניותיגיל לוי הורדה כשהסוציולוגיה פוגשת את המדיניות הציבורית: התרחיש ככלי לעיצוב מדיניות
תכנון מדיניות על בסיס תרחישים כמותניים לצורך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות עמוקהשמואל אברמזון הורדה תכנון מדיניות על בסיס תרחישים כמותניים לצורך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות עמוקה
תרחיש, מדיניות ומציאות: המקרה של תרגילי היערכות מבוססי-תרחישיםלימור סמימיאן-דרש הורדה תרחיש, מדיניות ומציאות: המקרה של תרגילי היערכות מבוססי-תרחישים
סקירת ספרים חדשיםאמית אביגור-אשל, שרי אהרוני, אורלי בנימין, רוני סטריאר, רבקה תובל-משיח הורדה סקירת ספרים חדשים
חידושי חקיקה ופסיקה חברתיתאבישי בניש הורדה חידושי חקיקה ופסיקה חברתית
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles