גיליון 86 - אב תשע"א, יולי 2011


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךיוסף קטןהורדה דבר העורך
ביטוח הבריאות בישראל – ממודל פלורליסטי למודל הרבדיםדנה שוורץ-אילן, שפרה שורץ, רויטל גרוסהורדה ביטוח הבריאות בישראל – ממודל פלורליסטי למודל הרבדים
עובדים זרים בישראל בעידן הגלובליזציה – היבטים בריאותיים ורפואייםפרידה שור, יוסי וייס הורדה עובדים זרים בישראל בעידן הגלובליזציה – היבטים בריאותיים ורפואיים
מדיניות ההפעלה התעסוקתית: מבט ביו ארצי משווהאברהם דורוןהורדה מדיניות ההפעלה התעסוקתית: מבט ביו ארצי משווה
השיקום הפסיכיאטרי: בדרך לפרופסיהדיויד רועה, אמיר טל, ורד בלוש-קליינמן, יחיאל שרשבסקי, נעמי הדס- לידור, עדי תלם, מקס לכמןהורדה השיקום הפסיכיאטרי: בדרך לפרופסיה
המניעים להצטרפות מתנדבים כחברי הנהלה בארגונים וולונטרייםאלי יפה, אהרן יורק, אהרן כפירהורדה המניעים להצטרפות מתנדבים כחברי הנהלה בארגונים וולונטריים
סקירת ספרים חדשיםאוריאל זוהר, חנין אליאס, דלית יסעור- בורוכוביץ, רון שור, ליהיא להטהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןאלישבע סדןהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו