גיליון 89 - אב תשע"ב, יולי 2012

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
יזמי מדיניות ועיצוב מדיניות ציבורית: המקרה של חוק ביטוח בריאות ממלכתיניסים כהןהורדה יזמי מדיניות ועיצוב מדיניות ציבורית: המקרה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי
עשרים שנות מדיניות כלפי אנשים חסרי בית בישראל 2011-1991שמוליק שיינטוךהורדה עשרים שנות מדיניות כלפי אנשים חסרי בית בישראל 2011-1991
המבקר, המבוקר והביקורתי: התבוננות בדו"ח סוציאלי ביקורתי בעבודה סוציאליתעידית וייס-גל, ליה לוין, מיכל קרומר-נבוהורדה המבקר, המבוקר והביקורתי: התבוננות בדוח סוציאלי ביקורתי בעבודה סוציאלית
בעיית העוני והמדיניות לצמצומה בראי ספרות התורה שבעל פהמיכאל הלינגרהורדה בעיית העוני והמדיניות לצמצומה בראי ספרות התורה שבעל פה
"חדר וחצי, הפינה הקטנה": הדיור הציבורי לנשים כמקרה בוחן למשטר החוזי ולחובת הנאמנות של המדינהדניאלה שנקר-שרקהורדה חדר וחצי, הפינה הקטנה: הדיור הציבורי לנשים כמקרה בוחן למשטר החוזי ולחובת הנאמנות של המדינה
סקירת ספרים חדשיםמוריה אבנימלך, מיכל אלמוג-בר, אורלי בנימין, אבישי בניש, ענת גור, ערן ויגודה-גדות, נדב פרץהורדה סקירת ספרים חדשים
עיון ראשוןליהיא להטהורדה עיון ראשון
רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זוהורדה רשימת מחברי המאמרים המתפרסמים בחוברת זו