תיאור חוויית השירות האזרחי-לאומי של צעירים בסיכון מזווית הראייה של המשרתים לקראת סיום השירות

מחבר :
דרורית לוי
הורדה תיאור חוויית השירות האזרחי-לאומי של צעירים בסיכון מזווית הראייה של המשרתים לקראת סיום השירות (pdf)