גיליון 97 - אב תשע"ה, יולי 2015

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורךיונתן אנסון הורדה דבר העורך
בחינת ההשפעה של המדיניות הכלכלית על רווחתם של משקי הבית בעשור האחרוןיובל מזר הורדה בחינת ההשפעה של המדיניות הכלכלית על רווחתם של משקי הבית בעשור האחרון
תוכניות תשלומים מותנים כמרכיב עיקרי במדיניות חברתיתטל לוי, אריה מלניקהורדה תוכניות תשלומים מותנים כמרכיב עיקרי במדיניות חברתית
התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראלג'וני גל, רוני הולרהורדה התפתחות חקר המדיניות החברתית בישראל
ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל: מבט אתני ומגדרי על ייצוג ותעסוקהאריאלה פופר-גבעון, יעל קשת, עדו ליברמןהורדה ערבים במקצועות הבריאות והרווחה בישראל: מבט אתני ומגדרי על ייצוג ותעסוקה
עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים בהסבה מקצועית לעומת סטודנטים בתוכנית רגילהאהובה אבן-זהר, עטרת גבירץ-מידןהורדה עבודה סוציאלית: שיקולים בבחירת המקצוע והעדפות מקצועיות של סטודנטים בהסבה מקצועית לעומת סטודנטים בתוכנית רגילה
תגובה למאמר אפוטרופסות – סקירה ביקורתית (פורסם בגיליון 96, פבברואר 2015)אורי כרוךהורדה תגובה למאמר אפוטרופסות – סקירה ביקורתית (פורסם בגיליון 96, פבברואר 2015)
סקירת ספרים חדשים ועיון ראשוןליזה אירני-סבן, עידית בליט כהן, ענת בן פורת, ענת הרבסט, רוני הולרהורדה סקירת ספרים חדשים ועיון ראשון
מחברי המאמרים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים בגיליון זה
ملخصات المقالات הורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articles הורדה Summaries of the Main Articles