גיליון 99 - אדר ב' תשע"ו, מרץ 2016

 ProfSikron.jpg

פרופ' משה סיקרון ז"ל 2016-1928

 

עם סגירת הגיליון נודע על מותו של פרופ' משה סיקרון חבר מערכת ביטחון סוציאלי משנת 1994.
נזכור את פרופ' סיקרון בזכות תרומתו הגדולה לניתוח סטטיסטי של נושאי רווחה וביטחון סוציאלי, אך לא פחות מכך נזכור אותו כחבר מערכת מעורב ואכפתי שתמיד השמיע את דבריו בנועם, במאור פנים ובחיוך.

מערכת  ביטחון סוציאלי אבלה על לכתו של פרופ' סיקרון ושולחת את תנחומיה למשפחה.
יהי זכרו ברוך.​

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה