ידע ועמדות של מעסיקים בנושאי מדיניות כלפי עובדים המטפלים בבני משפחה זקנים

מחבר :
דנה פרילוצקי, דפנה הלפרין, רות כץ, אריאלה לבנשטיין
הורדה ידע ועמדות של מעסיקים בנושאי מדיניות כלפי עובדים המטפלים בבני משפחה זקנים (pdf)