גיליון 106 - שבט תשע"ט, ינואר 2019: עבודה סוציאלית מודעת-עוני

עורכת-אורחת: מיכל קרומר-נבו

 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
דבר העורכתמיכל קרומר-נבו הורדה דבר העורכת
מבוא: עבודה סוציאלית מודעת-עוני: הנהגת הפרדיגמה במחלקות לשירותים חברתיים בשנים 2018-2014מיכל קרומר-נבו, איילה מאיר, נורית ויסברג-נקשהורדה מבוא: עבודה סוציאלית מודעת-עוני: הנהגת הפרדיגמה במחלקות לשירותים חברתיים בשנים 2018-2014
יכולת פעולה ועוני: מ"להסתדר" ל"להתארגן"רות ליסטרהורדה יכולת פעולה ועוני: מלהסתדר ללהתארגן
התיתכן עבודה פרטנית לשינוי חברתי? דיון ביקורתי והצעות לפרקטיקהיובל סער-הימן, סיון רוסו-כרמלהורדה התיתכן עבודה פרטנית לשינוי חברתי? דיון ביקורתי והצעות לפרקטיקה
מה בין מיצוי זכויות למיצוי זכויות אקטיבי? מיצוי זכויות אקטיבי בתוכנית מפ"ה (משפחות פוגשות הזדמנות)סיון רוסו-כרמל, איריס סוקולובר-יעקובי, מיכל קרומר-נבו הורדה מה בין מיצוי זכויות למיצוי זכויות אקטיבי? מיצוי זכויות אקטיבי בתוכנית מפה (משפחות פוגשות הזדמנות)
התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבקתמר שורץ-זיו, עידית בליט-כהן, מימי אייזנשטדטהורדה התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק
תפיסת מקבלות שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע עוניאלה ברנד-לוי, מיקי מלולהורדה תפיסת מקבלות שירות את הטיפול הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים: הבדלים בין טיפול שגרתי לטיפול מודע עוני
בין השמרני, הניהולי והביקורתי: מאבק על פרופסיונליות בעבודה הסוציאלית בישראלשחר תימור-שלויןהורדה בין השמרני, הניהולי והביקורתי: מאבק על פרופסיונליות בעבודה הסוציאלית בישראל
מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זההורדה מחברי המאמרים המתפרסמים בגיליון זה
ملخصات المقالاتהורדה ملخصات المقالات
Summaries of the Main Articlesהורדה Summaries of the Main Articles