דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מפעלים מיוחדים - מקשיבים לך – תחנות מידע ללקויי שמיעה
(מס' 145 )

סוג פרסום:
מחבר :
אדוה הים-יונס, תמי ברוש
מועד פרסום :
03/2011

התוכנית "מקשיבים לך – תחנות מידע ללקויי שמיעה" מהווה חוליה נוספת ומשלימה של מערך השירותים לאוכלוסיית לקויי השמיעה בארץ. התוכנית פעלה כמפעל מיוחד בין השנים 2010-2008 באמצעות עמותת בקול – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים.

התוכנית מבוססת על מודל דומה שפותח בשנים האחרונות עבור אוכלוסיית כבדי ראייה ומתעוורים חדשים שהקרן למפעלים מיוחדים היתה שותפה בפיתוחו (דוח מספר 104 בסדרת מפעלים מיוחדים, משנת 2006). חשוב לציין כי גם מלחמת לבנון השנייה, בשנת 2006,  היוותה זרז לפיתוח המודל, לאור הצורך לתת מענה בעת חירום לאנשים עם בעיות שמיעה. מטרת העל של התוכנית היא שיפור התפקוד היומיומי של לקויי השמיעה בתחומי חיים שונים: התחום הרגשי, המשפחתי, החברתי והתעסוקתי.

במסגרת התוכנית הוקמו חמש תחנות מידע ותמיכה לאנשים כבדי שמיעה. מטרת התחנות היא לספק שירותי מידע ותמיכה לאנשים הללו ולבני משפחותיהם כדי שיוכלו להתמודד טוב יותר עם הירידה בשמיעה. התחנות ממוקמות במכוני שמיעה של קופות חולים ובתי חולים בחמש ערים ברחבי הארץ – באר שבע, טבריה, חיפה, תל אביב וראשון לציון.

 התחנות מופעלות בידי אנשים בעלי ידע מקצועי שהם כבדי שמיעה בעצמם ומכירים מניסיון אישי את ההתמודדות עם הירידה בשמיעה, שהוכשרו לתת את השירות. מגמה זו, של מתן שירות בידי אנשים עם מוגבלות עבור אנשים עם מוגבלות היא חלק ממדיניות מכוונת של פיתוח והפעלת שירותי רווחה בעשור האחרון. למגמה זו שותפים משרדי הממשלה והעמותות והגופים הציבוריים העוסקים בפיתוח שירותים ניסיוניים.

בהפעלת התוכנית השתתפו, נוסף על עמותת בקול, גם אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, וג'וינט-ישראל. אנו מבקשים להודות לחברי ועדת ההיגוי שליוו את פיתוח התוכנית ובפיתוח מודל העבודה המקצועי של התחנות.

 ההערכה המלווה נערכה על ידי גב' אדווה הים-יונס ממכון סאלד והתמקדה בבחינת תרומתן של תחנות המידע בהשגת מטרות התוכנית. צוות המחקר כלל גם את תמי ברוש ודריה שקולניק. הצוות זכה לשיתוף פעולה מהפונים לתחנות, מאנשי מקצוע בעמותת בקול שסיפקו נתונים ותרמו רבות למחקר, וממרכזי התחנות.

לקראת סיום תקופת ההפעלה הניסיונית הוציא משרד הרווחה מכרז להפעלת התחנות. עמותת בקול, שזכתה במכרז, מפעילה את התחנות  משנת 2011. למהלך זה יש חשיבות רבה שכן מדובר בהבטחת המשך ההפעלה, הפיתוח וההטמעה של שירות שקיבל הכרה וביטוי בתקציבי מדינה.

במהלך הפעלת התוכנית הופקו והופצו דפי מידע על השירות; בתחנות – לפונים ולבני משפחותיהם, ולנותני שירותים בארגונים שונים, כגון מחלקות שיקום בסניפי  המוסד לביטוח לאומי, מחלקות רווחה ועוד. דפי מידע אלה מסייעים בהפצת השירות ובהנגשת המידע לאוכלוסייה.

 
Please Wait