תכנית עבודה שנתית להעסקת אנשים עם מוגבלות

פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
תכנית שנתית לשנת 2023דצמבר 2022הורדה תכנית שנתית לשנת 2023הורדה חלופה נגישה תכנית שנתית לשנת 2023