ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD

מחבר :
ד"ר ז'ק בנדלק
מועד פרסום :
04/2020
הורדה ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD (pdf)