קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי

מחבר :
פרופסור שלמה מור יוסף
מועד פרסום :
02/2017
הורדה קווי מדיניות לחיזוק מדינת הרווחה בישראל והשירות לציבור ע“י הביטוח הלאומי (pdf)