מתווה לחיזוק מעמד הביניים ולצמצום עוני ואי-שוויון

מחבר :
דניאל גוטליב, מירי אנדבלד, אלכס פרומן
מועד פרסום :
09/2011
הורדה מתווה לחיזוק מעמד הביניים ולצמצום עוני ואי-שוויון (pdf)