ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2011

מחבר :
מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן
מועד פרסום :
11/2012
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2011 (pdf)