ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2012

מחבר :
מירי אנדבלד, אורן הלר, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב
מועד פרסום :
12/2013
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2012 (pdf) הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2012 (pps)