ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2009

מועד פרסום :
11/2010
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2009 (pdf) הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2009 (pps)