ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2010

מחבר :
אנדבלד מירי, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אלכסנדר פרומן
מועד פרסום :
11/2011
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2010 (pdf) הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2010 (pps)