ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2015

מחבר :
מירי אנדבלד, נתנאלה ברקלי, דניאל גוטליב, אורן הלר
מועד פרסום :
12/2016
הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2015 (pdf) הורדה ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2015 (pps)