ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי, 2018

מחבר :
מירי אנדבלד, דניאל גוטליב, אורן הלר, להב כראדי
מועד פרסום :
12/2019