רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים)

מחבר :
מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, ניצה (קלינר) קסיר
מועד פרסום :
01/2021
הורדה רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים) (pdf) הורדה רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים) (pdf)