9.4.6 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהג

הורדה 9.4.6 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהג (pdf) הורדה 9.4.6 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהג (xls)