מקבלי קצבת נכות בשנת 2013
(מס' 261)

מחבר :
אופיר פינטו
מועד פרסום :
07/2014
הורדה מקבלי קצבת נכות בשנת 2013 (pdf)

​מחקר שיזם המוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל העלה כי בישראל חיים כמיליון איש המגדירים עצמם כבעלי מוגבלות ברמה כלשהי המפריעה לתפקודם, כ-253 אלף בהם מקבלים קצבה (אחת או יותר) מענף נכות כללית בביטוח לאומי. מקבלי קצבת נכות כללית מהווים כ-90% מכלל הזכאים לקצבאות מהענף.

בשנת 2013 הגיע מספרם של מקבלי קצבת נכות כללית ל-224,794 בממוצע לחודש, שהם על-פי אומדן כ-4.6% מהאוכלוסייה בגיל הזכאות לקצבה (18 עד גיל פרישה). לאחר כעשור שבמהלכו השתנה גיל הפרישה ונחקק תיקון 109 לחוק (חוק לרון), אפשר לראות התייצבות בשיעור הגידול השנתי במספר המקבלים סביב 2% בשנה – שיעור הזהה לקצב הריבוי הטבעי באוכלוסייה.

פרסום זה מציג את המאפיינים הדמוגרפיים, הרפואיים והתעסוקתיים של מקבלי קצבת נכות בשנת 2013 ומשרטט פרופיל שכיח של הנכה המקבל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי, תוך הבחנה בין המצטרפים החדשים בשנת 2013 לבין מי שהחלו לקבל בשנים הקודמות.