שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012
(מס' 263)

מחבר :
מרק רוזנברג
מועד פרסום :
09/2014
הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012 (pdf) הורדה שכר והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים 2012 (xls)

​סקר זה מציג נתונים על שכר והכנסה לפני מס, על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתנים דמוגרפיים וכלכליים שונים, לשנת 2012. הוא עוסק באוכלוסיות העובדים השכירים והעובדים העצמאיים המבוטחים במוסד לביטוח לאומי וכולל מידע על עשירונים ומדד האי-שוויון בהכנסות מעבודה לפי יישוב. נתוני השכר  אינם מתוקנים לחלקיות המשרה.

בשנת 2012 היו רשומים בקובצי המוסד לביטוח לאומי כ-3.3 מיליון עובדים שכירים שונים שקיבלו שכר בעבור חודש אחד לפחות, כ-246 אלף עובדים עצמאיים וכ-44 אלף עובדים שהיו גם שכירים וגם עצמאים במהלך השנה.

להלן הממצאים העיקריים:

השכר הממוצע לחודש עבודה של שכירים היה ב-2012  9,514  ש"ח.  שכר הנשים לחודש עבודה (7,598 ש"ח) היה נמוך בכ-33.1% מהשכר הממוצע של הגברים (11,358 ש"ח).

השכר הממוצע לחודש בשנה של השכירים היה 8,018 ש"ח – 84.3% מהשכר הממוצע לחודש עבודה, זאת משום שיש עובדים שכירים שאינם עובדים שנה שלמה.

נמצא שמבין שש הערים הגדולות (יותר מ-200,000 תושבים), ירושלים נמצאת בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע לחודש עבודה ששיעורו 84.5% מהשכר הממוצע במשק ובאשדוד 88.4%. בפתח תקווה, חיפה, ראשון לציון, ותל אביב, לעומת זאת, השתכרו שכר הגבוה מהשכר הממוצע – 107.5%,  109.7%, 110% ו-118.9% בהתאמה.

התפלגות שכר השכירים לפי צורת היישוב מראה, כי השכר הממוצע ביישובים העירוניים הלא יהודיים נמוך בכ-32% מהשכר הממוצע בישובים היהודיים. השכר הממוצע הגבוה ביותר נמדד לשכירים המתגוררים בסביון (18,853 ש"ח) ובכפר האורנים (18,309 ש"ח). השכר הנמוך ביותר נמדד אצל השכירים תושבי מודיעין עילית (5,279 ש"ח), ג'סר אל-זרקא (5,199 ש"ח) וביר הדאג' (4,876 ש"ח).

בסקר גם מפורטים נתונים על ההכנסה הממוצעת של העצמאים: בשנת 2012 הייתה הכנסתם הממוצעת לחודש בשנה 9,003 ש"ח – ב-12.3% יותר מהשכר הממוצע המקביל לשכירים. ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב העצמאים היתה בלהבים (16,823 ש"ח) ובעומר (14,063 ש"ח). ההכנסה הנמוכה ביותר נמצאה באום בטין (3,015 ש"ח) וביר הדאג' (3,788 ש"ח).

מדד ג'יני לאי-שוויון התחלקות ההכנסה בקרב כלל השכירים הגיע בשנת 2012 ל-0.4757 – ירידה זעירה בהשוואה לשנה הקודמת. בקרב העובדים העצמאיים ירד המדד בשנה זו ב-0.18 נקודות ל-0.5038.

הסקר עוסק גם בהכנסות של משפחות עובדים. בשנת 2012 ההכנסה של משפחה מעבודה שכירה ועצמאית הסתכמה ב-17,235 ש"ח בממוצע לשנה. בין חמש הערים הגדולות, ההכנסה הגבוהה ביותר היתה בתל אביב (23,362 ש"ח), ולאחר מכן בחיפה (20,992 ש"ח), בראשון לציון (20,930 ש"ח), בפתח-תקוה (19,604 ש"ח) ובאשדוד (14,779 ש"ח). בירושלים ההכנסה הממוצעת היתה נמוכה מהממוצע הארצי (11,581 ש"ח).

מספר העובדים שעבדו בו-זמנית אצל יותר ממעסיק אחד היה כ-230 אלף בשנת 2012, שהם 8.3% מסך העובדים השכירים. אחוז הנשים העובדות ביותר ממקום עבודה אחד היה גבוה מזה של הגברים: כ-9.3% (לעומת 6.7% מהגברים).

מספר השכירים שהחליפו את מקום עבודתם במהלך 2012 הגיע לכ-920 אלף, שהם כחמישית מכלל השכירים.

התפלגות ההכנסות לפי שנת עלייה מאפשרת להשוות את הכנסתם של העולים החדשים לכלל האוכלוסייה העובדת.  הנתונים מורים כי ככל ששהותו של העולה בארץ קצרה יותר, כך הכנסתו לחודש עבודה נמוכה יותר.  לדוגמה,  בשנת 2012  השכר  החודשי  הממוצע של עולה שהגיע ארצה בשנים 2007-1990 היה גבוה ב-41.9% משכרו של מי שעלה ארצה בשנים 2012-2008, אך נמוך ב-12.6% מהשכר הממוצע של כל השכירים במשק.

חלוקת המשפחות לפי רמת הכנסתן על פי עשירונים ומספר ילדים מעלה כי הכנסתם של ששת העשירונים הראשונים קטנה מההכנסה הארצית הממוצעת. ההכנסה הממוצעת של המשפחות עולה עם מספר הילדים עד לשלושה ילדים, אך משנה כיוון במשפחות גדולות יותר. לדוגמה, ההכנסה הממוצעת במשפחות עם ארבעה ילדים ויותר נמוכה בכ-31.5% מההכנסה במשפחות עם שני ילדים.