תקציב תפעולי


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
תקציב תפעולי לשנת 2020מינהל המחקר והתכנון05/2020הורדה תקציב תפעולי לשנת 2020
תקציב תפעולי לשנת 2019מינהל המחקר והתכנון05/2019הורדה תקציב תפעולי לשנת 2019
תקציב תפעולי לשנת 2018מינהל המחקר והתכנון02/2018הורדה תקציב תפעולי לשנת 2018
תקציב תפעולי לשנת 2017מינהל המחקר והתכנון01/2017הורדה תקציב תפעולי לשנת 2017
תקציב תפעולי לשנת 2016מינהל המחקר והתכנון12/2015הורדה תקציב תפעולי לשנת 2016
תקציב תפעולי לשנת 2015מינהל המחקר והתכנון07/2015הורדה תקציב תפעולי לשנת 2015
תקציב תפעולי לשנת 2014מינהל המחקר והתכנון12/2013הורדה תקציב תפעולי לשנת 2014
תקציב תפעולי לשנת 2013מינהל המחקר והתכנון12/2012הורדה תקציב תפעולי לשנת 2013
תקציב תפעולי לשנת 2012מינהל המחקר והתכנון01/2012הורדה תקציב תפעולי לשנת 2012
תקציב תפעולי לשנת 2011מינהל המחקר והתכנון 09/2010הורדה תקציב תפעולי לשנת 2011
תקציב תפעולי לשנת 2010מינהל המחקר והתכנון 11/2009הורדה תקציב תפעולי לשנת 2010
תקציב תפעולי לשנת 2009מינהל המחקר והתכנון 10/2009הורדה תקציב תפעולי לשנת 2009
תקציב תפעולי לשנת 2008מינהל המחקר והתכנון 03/2008הורדה תקציב תפעולי לשנת 2008
הצעת תקציב תפעולי לשנת 2003, תקציב מעודכן לשנת 200210/2002הורדה הצעת תקציב תפעולי לשנת 2003, תקציב מעודכן לשנת 2002
הצעת תקציב לשנת 198102/1981הורדה הצעת תקציב לשנת 1981
הצעת תקציב לשנת 198004/1980הורדה הצעת תקציב לשנת 1980
הצעת תקציב תפעולי לשנת 1977/7812/1976הורדה הצעת תקציב תפעולי לשנת 1977/78