חישוב סכום מענק חזרה לעבודה


לתשומת לבך, המחשבון הוסר מאחר והתקופה עבורה שולם המענק הסתיימה.


המענק ישולם למקבל דמי אבטלה שחזר לעבוד למשך 14 ימים לפחות, במהלך התקופה מ- 1.11.20 עד 31.7.21,

והשכר החדש (ברוטו) שירוויח נמוך מהשכר הקודם (ברוטו) שהיה לו.

תקופת הזכאות למענק:
  • מי שחזר לעבודה בתקופה שבין 1.11.20 עד 30.6.21 – יקבל מענק למשך 4 חודשים לכל היותר.
  • מי שחזר לעבוד בתקופה שבין 1.7.21 עד 31.7.21 – יקבל מענק למשך 3 חודשים לכל היותר.

לתשומת לבך, 

  • את הנתונים שעליך למלא במחשבון, תוכל למצוא באתר השירות אישי.
  • המחשבון מיועד למי שעבד וחזר לעבוד אצל מעסיק אחד.
  • מי שהתחיל לעבוד במהלך החודש אצל מעסיק חדש - יוכל לקבל דמי אבטלה עבור הימים בחודש שבהם לא עבד, בהתאם לתנאי הזכאות. 
  • הזכאות למענק וסכום המענק ייקבעו על ידי עובד מקצועי של הביטוח הלאומי.