חישוב סכום מענק חזרה לעבודה


המענק ישולם למקבל דמי אבטלה שחזר לעבוד למשך 14 ימים לפחות, במהלך התקופה מ- 1.11.20 עד 31.7.21,

והשכר החדש (ברוטו) שירוויח נמוך מהשכר הקודם (ברוטו) שהיה לו.

תקופת הזכאות למענק:
  • מי שחזר לעבודה בתקופה שבין 1.11.20 עד 30.6.21 – יקבל מענק למשך 4 חודשים לכל היותר.
  • מי שחזר לעבוד בתקופה שבין 1.7.21 עד 31.7.21 – יקבל מענק למשך 3 חודשים לכל היותר.

לתשומת לבך, 

  • את הנתונים שעליך למלא במחשבון, תוכל למצוא באתר השירות אישי.
  • המחשבון מיועד למי שעבד וחזר לעבוד אצל מעסיק אחד.
  • מי שהתחיל לעבוד במהלך החודש אצל מעסיק חדש - יוכל לקבל דמי אבטלה עבור הימים בחודש שבהם לא עבד, בהתאם לתנאי הזכאות. 
  • הזכאות למענק וסכום המענק ייקבעו על ידי עובד מקצועי של הביטוח הלאומי.

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
האם חזרת לעבוד אצל המעסיק שהוציא אותך לחל"ת?