ועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות


​אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך לקבלת קצבה, תוכל לבקש שההחלטה תיבדק פעם נוספת על ידי ועדת תביעות אזורית, שחבריה הם אנשי ציבור שמונו על ידי מועצת הביטוח הלאומי.

הוועדות מתקיימות בסניפי הביטוח הלאומי בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע פעם בחודש ללא נוכחות הפונה, ויכולים לפנות אליהן אזרחים מכל הארץ.

חשוב לדעת, החלטת הוועדה היא בגדר המלצה לשיקול דעת נוסף של פקיד התביעות.

הנושאים בהם ניתן לפנות לוועדת התביעות

תוכל לפנות לוועדת התביעות בעניין החלטות של פקיד תביעות בלבד, עבור הקצבאות הבאות:

אימהות, אזרח ותיק, שאירים, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, נכות מעבודה, דמי פגיעה, דמי תאונה, תלויים בנפגעי עבודה, אבטלה, ילדים, מילואים.

הוועדה לא תדון בנושאים הבאים:

  • החלטות ועדה רפואית/ ועדה רפואית לעררים - בדבר קביעת אחוזי נכות, שירותים מיוחדים וניידות.
  • החלטות פקיד תביעות לעניין אי-כושר
  • החלטות פקיד תביעות בנושאים רפואיים או המסתמכות על התייעצות עם רופא
  • החלטות פקיד שיקום
  • החלטות בנושא מעמד אישי ותושבות
  • החלטות בתביעה על פי החוקים האלה: חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם

איך פונים לוועדת התביעות?

בכדי לפנות לוועדת התביעות, יש מלא טופס פנייה לוועדת תביעות (בל/910), ולהגישו לסניף שבמקום מגוריך, תוך 6 חודשים מיום קבלת החלטת פקיד התביעות.

חשוב לדעת,

  • הזכות להגיש תביעה בבית הדין לעבודה נשמרת, גם אם פנית לוועדת התביעות.
  • הפנייה לוועדת התביעות אינה דוחה את המועד הקבוע בחוק להגשת תביעה לבית הדין לעבודה, ולכן תביעה לבית הדין יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה של פקיד התביעות.